Over de Ketenkennisdialogen

Over de Ketenkennisdialogen

Kennis delen en dialoog voeren
Het Marktprogramma organiseert jaarlijks ongeveer 5 Ketenkennisdialogen (KKD) om kennis te delen en een dialoog te voeren over complexe thema’s en natuurlijk de haalbaarheid, betaalbaarheid én kansen voor praktische toepassingen. Maar ook om visies te delen over onderwerpen zo als ‘afweging milieucriteria/dierenwelzijn’, impact van diervoedergrondstoffen op verduurzaming om deze te bespreken met alle ketenschakels, NGO’s en overheden die zo kennismaken met elkaars werelden.

Deze bijeenkomsten zijn een open dialoog voor bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden. Steeds vanuit de visie en doelstelling van het marktprogramma, integrale verduurzaming versnellen via de markt en door samenwerking in de keten.

Agenda Marktprogramma VDP
Ga via de button hieronder naar de agenda van het Marktprogramma VDP. Hier zijn ook de geplande KKD’s te vinden.

Terugblik Ketenkennisdialogen Marktprogramma VDP

Activiteiten

Nieuws

Partijen van het Marktprogramma

Ga naar de bovenkant