Disclaimer

Disclaimer

Deze website is een initiatief van de stichting Keten Samenwerking Verduurzaming Voedsel (KSVV). Het gebruik van deze website is voor eigen risico. KSVV heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het kan zijn dat deze website of de website(s) waar naar is verwezen of doorgelinkt, informatie verstrekt die onjuist of onvolledig is. KSVV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie over internet in de ruimst mogelijke zin en interpretatie, waaronder meegeteld storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten van KSVV via deze website of anderszins langs elektronische weg. KSVV is niet aansprakelijkheid voor schade welke verband houdt met het gebruik van de website in de ruimst mogelijke zin en interpretatie, daaronder inbegrepen schade veroorzaakt door virussen, spam en trojan horses etc. KSVV is nimmer aansprakelijk voor de informatie die zonder diens toestemming door derden op de website is geplaatst.

Alle intellectuele rechten van deze website en informatie zijn, tenzij anders is vermeld, in eigendom van KSVV, de auteursrechten daar onder inbegrepen. Het is niet toegestaan om informatie van deze website of een gedeelte hiervan te verveelvoudigen en/ of te verspreiden en / of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van KSVV.

Activiteiten

Ga naar de bovenkant