Ketensamenwerking wérkt! Casus Kip 1 ster Beter Leven Keurmerk

14 mei 2024 – Wanneer marktpartijen, NGO’s en overheden samenwerken, kan dit leiden tot forse bovenwettelijke stappen voor de verduurzaming mét draagkracht uit afzetmarkten. De casus ‘pluimveevlees met 1 ster van het Beter Leven keurmerk’ is een illustratie hiervan.

De casus laat zien wat met langdurige samenwerking en afstemming in ketens bereikt kan worden. En biedt inspiratie voor volgende stappen bij het verduurzamen van dierlijke ketens in lijn met belangrijke beleidsuitdagingen voor het verduurzaming van ons voedselsysteem. Uitgebreide achtergrondinformatie vind je in het rapport van Wageningen UR in het rapport Gevolgen van de omslag naar Beter Leven keurmerk 1 ster vleeskuikens in Nederlandse retail.