Over de Alliantie

Over de Alliantie

De Alliantie faciliteert en coördineert
De Alliantie Verduurzaming Voedsel (Alliantie) faciliteert en coördineert het Marktprogramma VDP. Een programmateam voert de gewenste taken uit voor dit Marktprogramma: programmamanagement, loketfunctie voor eerstelijnsvoorlichting, aanspreekpunt voor ketens, ondersteuning bij onderzoeksvragen en het inrichten/voorbereiden van pilots van ketens en het bieden van ondersteuning bij het benutten van regelingen van de overheid. En tenslotte het bieden van inspiratie en het delen van kennis door bijeenkomsten en communicatie.

Bestuur
Marc Jansen – Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)
Marlies Martens – Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca)
Henk Flipsen – Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi)
Cees Jan Adema – Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)
Sjaak van der Tak – Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland

Ga naar de bovenkant