Regiegroep LCA Dierlijke Producten gestart

14 mei 2024 – Met het vermarkten van producten die het dierenwelzijn bevorderen zijn in Nederland al de nodige successen geboekt. Nu is het van belang om de verduurzaming binnen de dierlijke ketens uit te breiden met het thema milieu met de impact op het klimaat (dat wil zeggen de CO2-footprint) als belangrijk speerpunt. De Levens Cyclus Analyse (LCA) is een belangrijke methode om de impact van producten op milieu te bepalen. Voor het ontwikkelen van standaarden binnen deze methode zijn Nederlandse bedrijven en branches uit de hele keten actief en volgen de internationale ontwikkelingen.

Cruciaal is om LCA’s op een gestandaardiseerde manier in te zetten en daarom werkt de Europese Commissie met Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR’s). In een PEFCR zijn transparante Europese definities en regels vastgelegd voor het uitvoeren van een LCA voor verschillende productgroepen. Voor zuivel en diervoeder zijn al PEFCR’s opgesteld, maar voor andere dierlijke producten nog niet. Om eenduidig en vergelijkbaar te kunnen rapporteren, wordt hier binnen de dierlijke ketens terecht veel belang aan gehecht, mede in verband met de CSRD-wetgeving om eenduidig en vergelijkbaar te kunnen rapporteren.

De partners van het Marktprogramma Verduurzaming Dierlijke Producten (VDP) geven, naast dierenwelzijn, prioriteit aan de ontwikkeling van LCA’s voor alle dierlijke ketens. Daartoe is de Regiegroep LCA Dierlijke Producten opgericht, die als doel heeft om bij te dragen aan het versnellen van de ontwikkeling van praktisch bruikbare, communiceerbare, onderbouwde én Europees erkende LCA-standaarden.

Dit zal ketenpartijen, keurmerken, (retail)merken gaan helpen bij het reduceren van de milieu-impact én het vermarkten van milieuverbetering, naast dierenwelzijn, richting de consument. Deelnemers aan de Regiegroep zijn de specialisten van de bedrijven en branches in het Marktprogramma VDP en Wageningen UR, met actieve betrokkenheid van het ministerie van LNV.

Meer informatie over de Regiegroep LCA Dierlijke Producten is te vinden op de pagina Activiteiten.

Nieuwsbrief Marktprogramma VDP 
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen van het Marktprogramma? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via het inschrijfformulier op onze website!