Regiegroep LCA Dierlijke Producten

Regiegroep LCA Dierlijke Producten

Doel
De partners van het Marktprogramma VDP geven prioriteit aan een integraal duurzamere werkwijze in de hele keten, met niet alleen aandacht voor dierenwelzijn, maar ook voor natuur en milieu. Het benutten van de methode Levens Cyclus Analyse (LCA) vormt hiervoor een belangrijk middel. Om de voortgang te stimuleren in de ontwikkeling van LCA’s voor alle dierlijke producten, zijn alle stakeholders in de Regiegroep LCA Dierlijke Producten vertegenwoordigd. Het doel is praktisch bruikbare, communiceerbare, onderbouwde én Europees erkende LCA-standaarden te ontwikkelen voor het bepalen van de milieu-impact met carbon footprint als onderdeel.

Aanpak
De Regiegroep zorgt voor overzicht in lopende activiteiten op het gebied van LCA’s, in Nederland en Europa, signaleert kansen, knelpunten en witte vlekken in kennis. Ze zal acties formuleren, zoals wensen voor onderzoek. Daarnaast levert de Regiegroep inzet voor het delen van kennis met alle ketenschakels en stakeholders, inclusief afwegingen (trade offs) over systeemdefinities, kwaliteit van data, gebruik van indicatoren en wijze van toedeling van de milieu-impact. De groep houdt oog voor een integrale ontwikkeling waarin verbeteringen in natuur, milieu en dierenwelzijn met elkaar in balans zijn.

Voorzitter

 • Gemma Mobley (ministerie van LNV)

Begeleiding

 • Job Prins (ministerie van LNV)
 • Maurits Steverink (Marktprogramma VDP)

Deelnemers

 • Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren (Anevei)
 • Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)
 • Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV)
 • Dierenbescherming
 • Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)
 • Ministerie van LNV
 • Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi)
 • Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)
 • Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi)
 • Wageningen University & Research

Partijen van het Marktprogramma

Ga naar de bovenkant