Terugblik KKD met het ministerie van LNV ‘De kracht van de markt voor beleid’

23 februari 2023Het programmateam van het Marktprogramma VDP was uitgenodigd op het ministerie van LNV om voor de verschillende directies een toelichting te geven over het Marktprogramma en haar activiteiten.

Naast een toelichting op de visie, doel en governance van het Marktprogramma ging het in de sessie vooral over inzicht van de afzetkanalen (Retail, foodservice en speciaalzaken) en de kracht van de markt voor het versnellen van verduurzaming van dierlijke ketens. Met impact vanuit de markt kunnen beleidsdoelen gerealiseerd worden. Waarbij de overheid kaders schept, een faciliterende rol vervult om de markt te kunnen laten versnellen en eventuele knelpunten weg te nemen door bijvoorbeeld onderzoek of pilots. En het is nodig dat de overheid de markt tijd geeft zodat deze verder kan ontwikkelen.

Afgesproken is vaker ketenkennisdialogen voor het ministerie te organiseren om de kennis en ervaringen vanuit het Marktprogramma VDP te delen. In het kader van het landbouwakkoord lopen meerdere trajecten en synergie is dan belangrijk, zodat we geen dingen dubbel doen maar elkaar juist versterken.

Meer informatie
Meer weten over het over het Marktprogramma VDP? Ga dan naar onze website! Volg ons op LinkedIn en vraag de nieuwsbrief aan. Ook de mogelijkheid van ketensamenwerking bespreken? Neem dan contact op met Maurits Steverink via 06–51986693 of maurits@truefood.nl.