Terugblik KetenKennisDialoog ‘CO2-footprint: praktische toepassing van LCA’s in de dierlijke ketens’

5 december 2023 – Bij de verduurzaming van voedingsmiddelen zetten veel bedrijven in op producten met een lagere CO2-footprint. Maar wat is een robuuste en betrouwbare methode om zo’n footprint te berekenen? Wellicht kunnen Life Cycle Analyses (LCA’s) een goed hulpmiddel zijn. Zo’n LCA is een analyse van de totale milieubelasting van een product gedurende zijn hele levenscyclus, van grondstof tot afval, van ‘cradle to grave’. Het betreft meer dan alleen de CO2-uitstoot. Hoe zulke LCA’s praktisch kunnen worden toegepast in dierlijke ketens kwam aan de orde tijdens de goedbezochte KetenKennisDialoog van 28 november, georganiseerd door het Marktprogramma Verduurzaming Dierlijke Producten (VDP).

Het Marktprogramma VDP geeft, naast het succesvol vermarkten van dierenwelzijn, ook prioriteit aan het vermarkten van milieu, klimaat en natuur. Tijdens deze KetenKennisDialoog is kennis gedeeld over het complexe onderwerp LCA’s voor de dierlijke ketens en de mogelijkheden voor het praktisch gebruik ervan. Met een Masterclass deed onderzoeker Roline Broekema van Wageningen Economic Research uit de doeken dat LCA’s zijn ontwikkeld om meetbaar te maken in hoeverre we de grenzen van de aarde dreigen te overschrijden. Om dat op een gestandaardiseerde manier te doen, is het noodzakelijk om afspraken te maken over randvoorwaarden en definities. Voor de EU heeft de Europese Commissie de Product Environmental Footprint (PEF) ontwikkeld, die voor verschillende productcategorieën verder uitgewerkt wordt, inclusief communicatie richting consument. Voor enkele productgroepen, zoals zuivel en diervoeder, zijn de PEF via zogeheten category rules (CR) vastgesteld voor de EU. Zuivel en diervoeder hebben al een PEFCR. Voor varkensvlees is een aanzet voor de PEF ingezet op EU-niveau, maar voor kip, ei, geiten en schapen moet dit nog starten.

Theun Vellinga, onderzoeker bij Wageningen University & Research, gaf uitleg over de relatie tussen vee en diervoeder in de uitstoot van broeikasdassen en mogelijkheden om de emissies terug te brengen. Hij wees erop dat diervoederteelt verantwoordelijk is voor 40 tot 80 procent van de milieu-impact. Anton Kool van KoolPlanet vertelde over de ontwikkeling van een LCA-tool in samenwerking met het programma Vitale Varkenshouderij. Daarin werken drie varkensvleesketens aan harmonisering van hun LCA-aanpak. Vooralsnog is deze gericht op ‘carbon’, met het streven naar één uniforme aanpak voor alle aspecten. Hinke de Groot van het ministerie van LNV besprak hoe de overheid kan faciliteren in het terugbrengen van de netto-uitstoot van broeikasgassen met 55 procent in 2030, een Europese verplichting. Meer weten over de bijeenkomst en de presentaties? Lees dan verder in de presentaties en het verslag van de KetenKennisDialoog.

Nieuwsbrief Marktprogramma VDP 
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen van het Marktprogramma? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via het inschrijfformulier op onze website!