WUR helpt varkenshouders bij voldoen aan criteria Beter Leven Keurmerk 2025

18 maart 2024 – In 2025 moeten varkenshouderijen aan 14 criteria voldoen om in aanmerking te komen voor minimaal het 1 ster Beter Leven Keurmerk. Enkele overgangstermijnen voor nieuw- en verbouw verlopen, die al bij de start van het keurmerk waren vastgelegd. Voor een aantal bedrijven zijn hiervoor aanpassingen van de stalinrichting nodig.

Om varkenshouders hierbij te ondersteunen heeft de Dierenbescherming de hulp gevraagd van Wageningen University & Research (WUR), om in samenwerking met de ketens, praktische kennis te delen. Zo kan de verbouw bijdragen aan een optimale benutting van huisvestings- en voersystemen met aandacht voor dierenwelzijn, maar ook voor de emissies van broeikasgassen en ammoniak.

Zes klankbordgroep sessies
Er worden zes werksessies gehouden met onderzoekers, de Dierenbescherming en vertegenwoordigers uit de praktijk. Ook wordt er een klankbordsessie gehouden met de varkenshouders van de Beter Leven varkens klankbordgroep. Per diercategorie (gespeende biggen, vleesvarkens, dragende zeugen) worden de ‘tips en tops’ besproken voor een ‘2025-waardige aanpassing’ van hun bedrijf. In deze sessies komen voorbeelden aan bod met de nieuwste wetenschappelijke inzichten rond huisvesting en lange staarten, evenals ervaringen met al dan niet goed werkende praktijksituaties. Na afloop bundelen de onderzoekers de kennis uit de sessies in flyers die op inspirerende wijze uitleg geven in tekst en beeld voor alle varkenshouders.

De inzet van WUR wordt gefinancierd uit het onderzoeksbudget van het Marktprogramma VDP, op verzoek van de Dierenbescherming en ketens. Heb je ook hulp nodig voor onderzoek naar een duurzamer ketenconcept voor dierlijke producten? Neem dan contact op met Marktprogramma VDP via secretariaat@verduurzamingvoedsel.nl.

Nieuwsbrief Marktprogramma VDP 
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen van het Marktprogramma? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via het inschrijfformulier op onze website!