Verkenning ingezet voor houdbaarheid vergunning voor pluimveehouders

11 maart 2024 – Op 1 januari van dit jaar zijn (vrijwel) alle Nederlandse supermarkten overgestapt op de verkoop van kip met minimaal 1 ster van het Beter Leven Keurmerk. In de Regiegroep Scale-up Kip 1 ster wordt de voortgang in omschakeling nauwgezet gevolgd en werken alle deelnemers samen met als doel dat de ontwikkeling doorgang kan vinden en pluimveehouders de benodigde vergunningen kunnen krijgen. De onduidelijkheid over eventuele ammoniakemissies maakt dit een ingewikkelde juridische kwestie.

In nauwe samenwerking met de Regiegroep onderzoekt het ministerie van LNV daarom hoe de vergunningverlening op gang kan worden geholpen. Eind deze maand vindt een brainstormsessie plaats met enkele experts over de mogelijkheden voor een handreiking voor het opstellen van een passende beoordeling. Daarnaast is het vraagstuk rond de houdbaarheid van de vergunningen geagendeerd. Er is breed enthousiasme voor deze stap van pluimveehouders, keten, banken en de Dierenbescherming voor meer dierenwelzijn. Met deze inspanningen hopen alle partijen dat de vraag in de markt tijdig en maximaal bediend wordt door Nederlandse pluimveehouders.

Nieuwsbrief Marktprogramma VDP 
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen van het Marktprogramma? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via het inschrijfformulier op onze website!