KetenKennisDialoog ‘CO2-footprint: praktische toepassing van LCA’s in de dierlijke ketens’

3 november 2023 – Op dinsdagmiddag 28 november 2023 organiseert het Marktprogramma Verduurzaming Dierlijke Producten (VDP) een KetenKennisDialoog waarbij het thema: ‘CO2-footprint: praktische toepassing van LCA’s in de dierlijke ketens’ centraal staat.

Bedrijven zetten in op een lagere CO2-footprint van hun producten, waaronder voedingsmiddelen. Maar hoe robuust en betrouwbaar zijn de methoden? In de dierlijke ketens wordt gewerkt aan Life Cycle Analyses (LCA’s) om de milieueffecten van een product over de hele levenscyclus te bepalen. Wat kan je met LCA’s al doen binnen dierlijke ketens en richting de consument? In de praktijk zien we allerlei duurzaamheidsclaims en bedrijven worden in de toekomst gevraagd te rapporteren over de zogenoemde Scope 3 CO2-emissies. Wat is de actuele stand van zaken?

We delen kennis met een Masterclass van Wageningen University & Research (WUR) over LCA-methoden en bieden inzicht in de internationale standaarden (PEFCR). We presenteren de stand van zaken in de productgroepen zuivel, diervoeders, varkensvlees, pluimveevlees en eieren en specifiek gaan we in op de casus varkensvlees met de Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa). Het ministerie van LNV zal ingaan op de beleidsuitdagingen, Europese ontwikkelingen en het Klimaatakkoord.

Programma
15.45 uur Inloop
16.00 uur Welkom en introductie door dagvoorzitter Marijn Frank
16.05 uur Belang van thema klimaat en gezamenlijke inzet op internationaal erkende tools door Cees-Jan Adema directeur FNLI
16.10 uur Masterclass Achtergronden en afwegingen bij LCA’s en de standaarden PEFCR door Roline Broekema MSc, onderzoeker van WUR
16.45 uur Klimaatakkoord, vervolgacties en beleidsontwikkelingen in NL en EU door Gemma Mobley van het ministerie van LNV
17.05 uur Stand van zaken LCA’s dierlijke ketens in Nederland door dr.ir. Theun Vellinga, onderzoeker WUR
17.20 uur Casus Varkensvlees: praktische LCA-tool voor de varkensvleesketen

  • Introductie door Alfred van Lenthe, programmadirecteur CoViVa
  • De LCA-tool voor de varkensvleesketen door expert Anton Kool van KoolPlanet

17.45 uur In gesprek met aanwezigen
18.15 uur Wrap-up door de dagvoorzitter
18.30 uur Einde en aansluitend een duurzamer en gezond buffet

Aanmelden
Het is mogelijk om uw aanmelding tot uiterlijk maandag 20 november 2023 door te geven via het online aanmeldformulier.

Nieuwsbrief Marktprogramma VDP 
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen van het Marktprogramma? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via het inschrijfformulier op onze website!