Sabe regeling

1 november 2022 – De subsidie is voor niet-agrarisch ondernemers. Zij kunnen subsidie aanvragen als zij samen met agrariërs en partners in de keten willen leren over de ontwikkeling van duurzame dierlijke producten. Het gaat in zo’n project om producten die bijdragen aan een nieuw duurzaam verdienmodel. Ook moeten ze helpen om de veehouderij te verduurzamen.

 • Budget: € 500.000 voor 2022
 • Openstelling: 1 november 2022 t/m 13 december 2022
 • Publicatie: 30 september in de Staatscourant

De nieuwe openstelling van 1 november 2022 heeft en specifiek onderdeel voor Duurzame Dierlijke Marktconcepten in de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022. Het gaat om:

 • Ondersteunen van samenwerking in de gehele keten door middel van kennis: ontwikkelen, delen, verspreiden en om toe te passen.
 • De subsidie draagt bij aan het (door)ontwikkelen van duurzamere (nieuwe) marktconcepten, met zicht op verdienmodel voor alle schakels van de keten.

Deze projectsubsidie Duurzame Dierlijke Marktconcepten binnen SABE is onderdeel van het Marktprogramma Verduurzaming Dierlijke Producten (VDP), van het programma Duurzame Veehouderij van LNV.
De openstelling loopt van 1 november tot 13 december 2022 (6 weken totaal) en het budget dat hiervoor aangesproken kan worden, is € 500.000.

Maximaal 80% van de projectkosten wordt gefinancierd, waarvan 20% eigen bijdrage is (die van de deelnemers ook in-kind mogelijk is). Het subsidiebedrag voor de projecten geldt van minimaal € 15.000, maximaal € 200.000. De looptijdtijd van de projecten is 1 tot maximaal 3 jaar.

Toepassing subsidie
De subsidie kan gebruikt worden voor kennisuitwisseling -en samenwerkingsactiviteiten zoals het uitvoeren van trainingen, workshops, coaching, voorlichtings- en demonstratieactiviteiten. Conform de aanpak in het Marktprogramma VDP, dient het samenwerkingsverband te bestaan uit meerdere partijen in de keten, minimaal een landbouwonderneming én tenminste één andere ketenpartij betreffende een verwerker of afzetkanaal uit de dierlijke agroketen.

Vanwege staatssteunregels kunnen alleen kleine, middelgrote en/of micro-ondernemingen onderdeel uitmaken van de samenwerkingsverbanden. De opgedane kennis uit de trainingen, workshops, coaching-, voorlichtings- en demonstratieactiviteiten kan wel benut worden in samenwerking met grote ondernemingen. En ook een grote onderneming mag ingehuurd worden om kennis te delen.

Vanuit het Marktprogramma DVP worden pilots – die een aanvraag willen doen voor de regeling – gefaciliteerd.

Op dit moment wordt de openstelling voorbereid, evenals het ‘communicatie traject’ en eventueel vragenloket hierbij. Via de RVO-website komen de aanmeld/indieningsformulieren en uitleg beschikbaar.

Wie mag aanvragen?
De aanvraag moet door een onderneming gedaan worden. De subsidie is ten behoeve KMO-bedrijven, een onderneming moet aanvragen. Dit is ook de organisatie die de kennis organiseert en/of kennis in huis heeft, demonstratieactiviteit en/of workshop organiseert. Een stichting of vereniging valt daar bijvoorbeeld ook onder.

Definitie van KMO onderneming

Groottecategorie aantal werknemers jaaromzet of jaarlijks balanstotaal (in euro)
kleine onderneming (KO) minder dan 50 tot 10 miljoen of tot 10 miljoen
middelgrote onderneming (MO) minder dan 250 tot 50 miljoen of tot 43 miljoen
grote onderneming (GO) vanaf 250 meer dan 50 miljoen en meer dan 43 miljoen

Samenweringsverband
Het samenwerkingsverband hoeft niet per se binnen een juridische entiteit te vallen. De basis is een gezamenlijke kennisbehoefte. Samenwerking tussen verschillende ketenpartijen, daar gaat het om. Wel goed aangeven dat die gezamenlijke kennisbehoefte bestaat uiteraard.

Welk loket
RVO is het loket waar de aanvraag gedaan moet worden.
Het Marktprogramma VDP kan helpen met ondersteuning bij de vraagarticulatie.

Format
Er wordt gewerkt met een vast invul-format op de website van RVO. Een ingevuld format staat op de RVO website geanonimiseerd weergegeven. Ook is er een hulplijn die u kunt bellen voor hulp.

Subsidiabele kosten
Onderstaande kosten vallen onder de subsidie. De kostensystematiek zoals aangegeven op de RVO website hiervoor aanhouden.

 • Personeelskosten opleider
 • Ook kosten inhuur (ervarings)deskundigen (van niet-KMO bedrijf), binnen redelijkheid uiteraard
 • Kosten Uitvoering -en organisatie trainingen
 • Kosten Coaching en workshop
 • Kosten Voorlichtingsacties demonstratie activiteiten

Onderstaande kosten vallen niet onder de subsidie:

 • Kosten ten behoeve van middelen 2.4.26 SABE
 • Zoals bijvoorbeeld realisatie van de techniek waar de demo voor is/ Stalverbouw naar vrijloopkraamhok/ Installatie van een technische installatie/ Verbouw naar een uitloop

Verantwoording
Er zijn vaste datums, deadlines en eisen voor verslagen en/of rapportages zoals aangegeven op de website van RVO.