Regiegroep van start voor oplossen knelpunten bij omschakeling naar Kip 1 ster Beter Leven

3 februari 2022 – In 2023 alleen nog vers pluimveevlees met een 1 ster Beter Leven keurmerk (BLk) in de Nederlandse supermarktschappen. Dat is het streven dat supermarkten in 2021 aankondigden. De Regiegroep Scale-Up Vleeskuikens is ingesteld om knelpunten bij deze grootschalige omschakeling te identificeren en helpen op te lossen zodat pluimveehouders de kans krijgen om zich tijdig voor te bereiden en hiervoor klaar te zijn.

Omschakelen naar stallen voor vleeskuikens met het 1 ster Beter Leven keurmerk (BLk) voor de retailmarkt in Nederland vraagt aandacht en ondersteuning. Dit wordt geboden door het Marktprogramma Verduurzaming Dierlijke Producten (VDP). Het Marktprogramma VDP heeft als doel het vergroten van het aandeel producten binnen het bestaande marktaandeel, dat zich onderscheidt op aspecten als dierenwelzijn, natuur en milieu. En beoogt de bedrijfsvoering van veehouders die hierin investeren goed te laten aansluiten op duurzamere wensen van consumenten en afzetmarkten. Pluimveehouders die om willen schakelen en produceren voor Nederlandse supermarkten moeten voor het einde van 2025 een overdekte uitloop realiseren. Om deze grootschalige aanpassing soepel en tijdig te laten verlopen heeft het Marktprogramma de Regiegroep Scale-Up Vleeskuikens opgericht.

Soepele omschakeling
Marijke de Jong van de Dierenbescherming is de voorzitter van de Regiegroep Scale-Up Vleeskuikens. In de Regiegroep werken brancheorganisaties Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI), Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), LTO/NOP vakgroep Pluimveehouderij, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) en het ministerie van LNV samen. Marktpartijen en de Dierenbescherming willen het stallen traject uiterlijk in december 2025 afronden en vinden het belangrijk dat de omschakeling soepel kan verlopen én iedere pluimveehouder een kans geeft bij deze ontwikkeling aan te sluiten. De Regiegroep gaat zich inzetten om knelpunten te helpen oplossen, zoals belemmeringen bij het verlenen van vergunningen voor overdekte uitloop.

Melden knelpunten
Pluimveehouders en andere ketenpartijen kunnen knelpunten melden bij hun reguliere aanspreekpunten. Dit zijn vanuit de slachterijen Esbro, Storteboom en Plukon. Daarnaast branche- en primaire sectororganisaties NVP en de LTO/NOP vakgroep Pluimveehouderij. De Regiegroep begeleidt geen individuele bedrijven.

De Regiegroep doet ook onderzoek naar de impact van de omschakeling in Nederland en deelt ervaringen en kennis met de landelijke overheid, provincies en regio’s over deze grootschalige verandering in de pluimveehouderij. Voortgang van de omschakeling, het oplossen van knelpunten in de praktijk is waar regie op wordt gevoerd.

Over het Marktprogramma VDP
Met het Marktprogramma VDP willen de partners van dit samenwerkingsverband in alle afzetkanalen vraag en aanbod naar duurzamere dierlijke producten beter op elkaar laten aansluiten, met financiering vanuit de afzetmarkt. Duurzamere producten zijn producten die meer doen dan wettelijk is vereist voor dierenwelzijn, natuur en milieu en bij voorkeur in samenhang. De focus ligt op het bieden van een ruim, aantrekkelijk en duurzamer assortiment aan vlees, eieren en zuivel voor de consument. Het vermarkten van duurzamere producten is mogelijk met een verdienmodel voor alle schakels in de keten, inclusief de veehouder, wanneer partijen in de keten in Nederland en Europa samenwerken en een sterke verbinding realiseren tussen vraag en aanbod.