Regiegroep start praktijkonderzoek uitstoot kippenstal voor 1 ster BLK

21 december 2023 – Wageningen UR is op verzoek van partijen in de Regiegroep Scale-up Kip 1 ster gestart met praktisch onderzoek naar het reduceren van de uitstoot van kippenstallen met het 1 ster Beter Leven Keurmerk. Het onderzoek wordt gefinancierd uit het onderzoeksbudget van het Marktprogramma VDP.

Het gaat om twee projecten. Het eerste project zet in op het inventariseren van praktische technieken en maatregelen die op korte termijn toegepast kunnen worden om de uitstoot van onder andere stikstof te reduceren. Het tweede project gaat over het anders ontwerpen van de overdekte uitloop zodat de uitstoot fors gereduceerd wordt mét behoud van dierenwelzijn.

Er is een begeleidingsgroep geformeerd. De leden zijn Marijke de Jong van de Dierenbescherming (voorzitter), Suzanne de Vlieger van het ministerie van LNV, Dick Schieven van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, Angelike Maassen van den Brink en Ruud van Wee van veevoederbedrijf ForFarmers, Jan Verhoijsen van LTO-vakgroep pluimveehouderij en Jan Bouwman en Patrick van den Hurk van De Heus Diervoeders.

Wageningen UR is gestart met een inventarisatie op basis van literatuuronderzoek van emissiereducerende technieken en maatregelen. Hun bevindingen bespreken de onderzoekers met praktijkdeskundigen om de haalbaarheid en de toepassing in de praktijk te toetsen. Deze deskundigen zullen de lijst met mogelijke praktische maatregelen aanvullen.

De technieken en maatregelen die uit dit project voortkomen kunnen worden gebruikt bij het project over het ontwerp van de overdekte uitloop. De hamvraag daarbij is of de uitloop anders ontworpen kan worden met behoud van dierenwelzijn én zonder uitstoot. Bij de uitvoering van dit project wordt samenwerking gezocht met het PPS-project SloGro van de Topsector Agri & Food, waarvan een (her)ontwerp van vleeskuikenstallen en overdekte uitlopen een onderdeel is. Met deze samenwerking wordt synergie en efficiëntie beoogd, zodat dubbel werk wordt voorkomen. De eerste resultaten worden begin 2024 verwacht.

Nieuwsbrief Marktprogramma VDP 
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen van het Marktprogramma? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via het inschrijfformulier op onze website!