Regiegroep Opschaling Biologische Zuivel en Rundvlees gestart

15 december 2023 – De Nederlandse biologische melkveehouderij wil qua consumptievolume van niche naar mainstream groeien door uit te breiden van ruim 500 biologische melkveehouders naar 2500 in vijf tot tien jaar.

Deze ambitieuze inzet, die past bij verschillende markt- en beleidsontwikkelingen, kent heel wat uitdagingen. Daarmee gaat de Regiegroep – bestaande uit overheden, veehouders en ketenpartijen – aan de slag, met begeleiding vanuit het Marktprogramma VDP. Met een meerjarige aanpak brengen de deelnemers de knelpunten voor de gewenste groei in beeld en zoeken ze naar oplossingen.

De Regiegroep verwacht dat de afzet van biologische zuivel en rundvlees nog volop kan groeien in retail, foodservice en export. Daarbij speelt het verbeteren van het imago en de kennis over het (keurmerk) ‘biologisch’ bij minder bewuste consumenten een belangrijke rol. Voor de export van Nederlandse producten is meerwaarde te creëren door de unieke borging van het antibioticagebruik en borging van de ruimste normen voor weidegang.

Voorzitter van de Regiegroep is Sybrand Bouma van De Natuurweide, vereniging voor biologische melkveehouders in Nederland. Hij noemt de opzet om met verschillende ketenpartners aan een gezamenlijke ambitie te werken uniek. ‘Alle stappen om te komen tot een grotere biologische melkveehouderij komen aan bod. Omdat ieder vanuit zijn eigen rol in het proces zit, versterken we elkaar en wordt iedere betrokken organisatie beter!’

Nieuwsbrief Marktprogramma VDP 
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen van het Marktprogramma? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via het inschrijfformulier op onze website!