Marktprogramma on tour: Ondernemen in ketens is zowel een forse uitdaging als de toekomst

29 juni 2023 Frievar is een samenwerkingsverband van varkenshouders, dierenartsen en ketenpartners, dat lekker, gezond en eerlijk varkensvlees levert. Op de jaarlijkse adviseursdag van Frievar op 28 juni ging Marktprogramma VDP via een presentatie in dialoog met de zaal over wat het Frievarconcept betekent voor afzetkanalen als supermarkten en slagers.

Dit leverde een mooie discussie op onder de partners van Frievar. Zij constateerden dat het wel gemakkelijk lijkt om vanuit je eigen schakel in de keten te ondernemen, maar dat dit weinig toekomstperspectief biedt. Hun conclusie was dat het nieuwe ondernemen bestaat uit samenwerking met alle ketenschakels, focus op reductie van faalkosten en meer aandacht voor de problemen en kansen in de ketenschakels voor en na je.

John Lorist, mede-eigenaar van Frievar: ‘De samenwerking met het Marktprogramma VDP is waardevol, omdat wij als ketenconcept moeten balanceren in een spanningsveld tussen de markt, die steeds meer vraagt wat betreft duurzaamheid en dierenwelzijn, en de noodzaak van een gezond business model. Varkenshouders hebben vaak vooral een technische blik die gericht is op productie. Met de presentatie vanuit Marktprogramma VDP hebben ze de kans gekregen om ketenbreed te kijken.’

Nieuwsbrief Marktprogramma VDP 
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen van het Marktprogramma? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via het inschrijfformulier op onze website!