Ketenkennisdialoog ‘De smaken van duurzamer varkensvlees’

Resultaten nieuw consumentenonderzoek

12 januari 2023 Hoe kun je inspelen op de consumententrend naar steeds duurzamer vlees? Welke consumentgroepen zijn er te onderscheiden? Welke keuzes maken consumenten voor varkensvlees en wat is de meerwaarde voor de veehouderij, ketenpartijen en de consument? 

Het Marktprogramma Verduurzaming Dierlijke Producten (VDP) presenteert recent consumentenonderzoek, de visie van marketingexperts en gaat in op de kansen voor het vermarkten van beter varkensvlees, vers in maaltijden en vleeswaren. En we kijken daarbij naar de praktijk. Wat betekent dit voor merken? Denk bijvoorbeeld aan Beter voor Varken, Natuur en Boer van Albert Heijn, Boerentrots van Plus, Unox, Livar, Wroetvarken en Kips.

Er is een veelheid aan duurzamere ketenconcepten voor varkensvlees in Nederland en op dit gebied is Nederland een voorloper. Het zijn concepten voor supermarkten, foodservice en slagers met en zonder keurmerk. Met deze Ketenkennisdialoog willen we bestaande en nieuwe ketenconcepten inspiratie bieden voor het vermarkten en het betrekken van de consument.

Datum: 1 februari 2023
Tijd: vanaf 16.00 uur (inclusief diner)
Locatie: Den Haag
Dagvoorzitter: Marijn Frank
Aanmelden: de toegang is gratis en graag aanmelding vooraf via het online aanmeldformulier.

Blauw Research heeft samen met partners van het Marktprogramma VDP een kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de beleving van de consument in de supermarkt voor varkensvlees. Met specifieke focus op de relevantie van herkomst en duurzaamheid. Merkenexpert Andy Mosmans geeft zijn visie en we gaan in gesprek met ketenpartijen zoals Unox en met u.

U krijgt tijdens deze Ketenkennisdialoog praktisch inzicht in de kansen voor het (door)ontwikkelen van varkensvleesconcepten met verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn, milieu en/of biodiversiteit.

En we bespreken of verdere segmentering in het winkelschap mogelijk is naar specifieke consumentgroepen. Wat kunnen merken, branchecampagnes en keurmerken hieraan bijdragen?

Iedereen is welkom, met name interessant voor category managers, marketing- en MVO managers, inkopers, marketeers en communicatie experts in afzetkanalen voor retail, foodservice en slagers van merkfabrikanten, vleesverwerkers en agrarisch ondernemers.