Inventarisatie carbon footprint voor kip en ei gaat van start

24 oktober 2023 – Samen met ketenpartijen uit de pluimveehouderij en Wageningen Livestock Research is een onderzoek gestart voor de berekening van de carbon footprint voor pluimveevlees en eieren.

In het Marktprogramma Verduurzaming Dierlijke Productie (VDP) is al ruime ervaring opgedaan met het succesvol vermarkten van dierenwelzijn. Nu is de tijd rijp om dit te combineren met het thema natuur en milieu. Hierbij heeft het bepalen van de carbon footprint voor verschillende dierlijke producten prioriteit. Maar hoe kom je tot een praktische én gedragen aanpak? Andere sectoren hebben hier al resultaten mee geboekt. Reden voor de pluimveesectoren, dat wil zeggen eieren en pluimveevlees, om daarin niet achter te blijven. We streven hierbij naar betrouwbare en vergelijkbare resultaten.

Wageningen Livestock Research gaat in nauwe samenwerking met deze sectoren en betrokken ketenpartijen in kaart brengen welke kennis er al is over de carbon footprint van eieren en pluimveevlees. De eerste stap daarbij is dat de onderzoekers inventariseren welke methoden er nationaal en internationaal voorhanden zijn en ook al gebruikt worden door Nederlandse partijen om te monitoren. Als vervolg benoemen zij samen met de sectoren acties om te komen tot een werkbare, onderbouwde en erkende methode om de carbon footprint te kunnen berekenen en benut kan worden voor het monitoren en/of het vermarkten.

Projectleden
Het project valt onder de onderzoeksaanpak van het Marktprogramma VDP, waarin vraag gestuurd gewerkt wordt, intensief samen met het ketenbedrijfsleven.
In dit project werken brancheorganisaties Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren en Eiproductfabrikanten (Anevei) en Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi) samen met hun achterban.

  • Contactpersoon: Iris Huisman (WUR), iris.huisman@wur.nl
  • Anevei: Petro Boon
  • Nepluvi: Robin de Bruine
  • Ministerie van LNV: Gemma Mobley-Verrijdt
  • Marktprogramma VDP: Maurits Steverink

Nieuwsbrief Marktprogramma VDP 
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen van het Marktprogramma? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via het inschrijfformulier op onze website!