Het Circulaire Varken: samenwerken met regionale initiatieven

7 juli 2023Op maandag 26 juni bracht een delegatie van het ministerie van LNV en het Marktprogramma VDP een werkbezoek aan Het Circulaire Varken. In dit initiatief werken varkensboeren in Noord- en Midden-Limburg samen met ketenpartijen, overheden, natuurorganisaties, kennis- en onderwijsinstellingen en de Rabobank. Hun doelstelling is om de milieu-impact van de regionale varkenshouderijen te verlagen met een circulair verdienmodel.

De volgende vragen kwamen aan bod:

  • Wat betekent het verduurzamen van de varkenshouderij in de praktijk?
  • Hoe ziet het verdienmodel van de toekomstige varkenshouderij eruit?
  • Hoe kunnen partijen in de regio gezamenlijk werken aan een meer vitale en duurzame varkenshouderij?
  • Met welke landelijke initiatieven is samenwerking mogelijk?

KetenFitheidscan
Eén van de onderwerpen in de voorbereidingen van het werkbezoek was het bijstaan van varkenshouders bij keuzes in de afzetmarkt. Welk ketenconcept past bij jou en je bedrijf? Het idee is om een KetenFitheidscan te ontwikkelen. Dit hulpmiddel zou inzicht moeten geven in de stappen die een varkensbedrijf kan zetten om aan te sluiten bij toekomstige, duurzame ketenconcepten. Een uitkomst kan ook zijn dat het beter is om regulier te blijven produceren. De scan bevat een aantal onderdelen, onder andere het type ondernemer, de staat van de gebouwen, zoals de stal, en de financiële positie. Deze aspecten worden vergeleken met de eisen van de meest voorkomende ketenconcepten. De KetenFitheidscan kan helpen bij het maken van keuzes voor de toekomst van het bedrijf en het verdienmodel. We verkennen samen met het Circulaire Varken of we dit kunnen ontwikkelen en of het praktisch werkbaar is.

Bekijk hieronder de video van het werkbezoek.


Nieuwsbrief Marktprogramma VDP 

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen van het Marktprogramma? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via het inschrijfformulier op onze website!