Aankoopgedrag biologische producten in de supermarkt

29 januari 2024 – Wat maakt dat Nederlandse consumenten al dan niet kiezen voor biologische producten in de supermarkt? Dat heeft marktonderzoeksbureau Motivaction International in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onderzocht. Zij concludeerden in hun rapport Consumenten kiezen ‘uit gewoonte’ nog niet voor biologisch voedsel dat de keuze van de consument voortvloeit uit routinegedrag, zelfbeeld (hoe de consument zichzelf ziet) en de sociale norm.

Bij het kopen van producten spelen prijs en vooral prijsperceptie ook een rol. Consumenten die regelmatig biologische producten kopen, doen dat om een verantwoorde keuze te maken.

Met het ‘Actieplan Biologisch’ beoogt LNV in de duurzame landbouwtransitie een koploperpositie te bereiken voor biologische boeren met een aandeel in de afzetmarkt dat past bij de areaaldoelstelling van 15% zoals geformuleerd door het ministerie van LNV. Het Marktprogramma VDP is gevraagd bij te dragen aan de omschakeling naar biologische landbouw met biologische dierlijke ketenconcepten die kansrijk zijn om de aankoop van biologische dierlijke producten in de supermarkt te stimuleren en normaliseren. En voor biologische zuivel- en rundvleesproducten zet de Regiegroep Opschaling Biologische Zuivel en Rundvlees in op forse marktgroei in retail, foodservice en export in de EU.

Nieuwsbrief Marktprogramma VDP 
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen van het Marktprogramma? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via het inschrijfformulier op onze website!