Aan de slag met onderzoeksprojecten van het Marktprogramma

1 juni 2023Het Marktprogramma Verduurzaming Producten (VDP) heeft 2 miljoen euro beschikbaar voor onderzoeksprojecten van het ministerie van LNV. Zo worden bedrijven geholpen om knelpunten in de markt op het gebied van verduurzaming met ketenconcepten weg te nemen.

Een tiental projecten zijn gestart. Samen met Wageningen University & Research (WUR) zijn verschillende ketens aan de slag gegaan met praktijkgericht onderzoek en/of pilots. Een paar voorbeelden van onze onderzoeksprojecten:

  • Praktijkonderzoek voor een varkensvleesconcept naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van meer dierenwelzijn door lange staarten te behouden en met vrije uitloop in het kraamhok.
  • Het ontwikkelen van onderbouwde en borgbare milieucriteria voor topkeurmerken voor vlees, eieren en zuivel. Uniformering en samenwerking voor een praktische LCA-tool in drie varkensketens.
  • Het ontwikkelen van een praktische LCA-tool voor eieren en pluimveevlees, een systeem voor het monitoren van duurzamere producten in foodservice met uniforme en betrouwbare data.

Doorlopend kunnen wensen voor onderzoek aangemeld worden. Op dit moment worden een vijftal nieuwe onderwerpen verkend.

Meer informatie
Als u ideeën of wensen hebt voor een onderzoeksproject, dan kunt met ons sparren welke mogelijkheden er zijn. U kunt contact opnemen via secretariaat@verduurzamingvoedsel.nl.

Nieuwsbrief Marktprogramma VDP 
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen van het Marktprogramma? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via het inschrijfformulier op onze website!