Aan de slag met duurzamere dierlijke producten in het vakonderwijs

12 oktober 2023 – Duurzaamheid is een containerbegrip dat voortdurend in de samenleving rondzingt. Maar nog te weinig binnen de vakopleidingen voor horeca en slagerijen en met name de kennis over de keuzes bij de inkoop voor duurzamere ketenconcepten. En dat terwijl het onderwijs de medewerkers en ondernemers van de toekomst opleidt! Daar is een inhaalslag te maken, constateerde het Marktprogramma VDP. Het zocht contact met belangrijke spelers uit de onderwijswereld en vormde de werkgroep Duurzaam dierlijk structureel in vakonderwijs.

Deze werkgroep werkt samen met het ministerie van LNV en heeft als leden de onderwijsinstellingen SVO Vakopleiding Food, Stichting Vakopleiding Horeca (SVH), ontwikkelaar van leermiddelen en cursusmaterialen voor groen onderwijs De Groene Wereld en branchevereniging Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS). Onderwijsadviseur Bespeak gaat aan de slag om de wensen te inventariseren en maakt een instructie voor het opzetten van lesmateriaal voor de verschillende opleidingen.

Als eerste gaat de werkgroep aan de slag met het maken van een helder overzicht van wat slagerijen en horeca verstaan onder de keuzes voor duurzamere dierlijke producten bij de inkoop. Dat gebeurt samen met inhoudsdeskundigen uit de hele keten: van veehouderijen, slachterijen, vleesverwerkers, slagers tot horeca. Onderwerpen zullen onder andere zijn: keurmerken, vierkantsverwaarding en verkoop- en marketingconcepten. Ook nemen zij de gevolgen voor bedrijfsvoering en samenwerking onder de loep.

Kwalificatiedossier
Het overzicht maakt het mogelijk om door de hele keten één taal te spreken. Samen met Bespeak ontwikkelt de werkgroep de basis voor het concretiseren van de nieuwe vereiste kennis en vaardigheden per rol en functie. Deze dient vervolgens als grondslag voor het opnemen in de zogeheten kwalificatiedossiers en voor de inbedding in het onderwijs. Dit zorgt ervoor dat in de toekomst alle medewerkers en ondernemers in food vaardig zijn in het maken van duurzamere keuzes.

Nieuwsbrief Marktprogramma VDP 
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen van het Marktprogramma? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via het inschrijfformulier op onze website!