Water en bodem

Water en bodem

De Alliantie Verduurzaming Voedsel streeft naar een verantwoord gebruik van bodem en water bij het produceren van voedsel. We stimuleren bedrijven om zuinig om te gaan met water, emissies te voorkomen en uitputting van de bodem tegen te gaan. 

Bestrijden van effecten

Om voedsel te produceren is water nodig. Planten en dieren gebruiken water om te groeien en gezond te blijven. En of het nu gaat over brood, kaas, chocolade of pizza: ook bij de productie en bereiding van voedsel wordt water gebruikt. Tel je het water bij elkaar op, dan zijn voor één ons vlees enkele honderden liters water nodig, en voor één ons groente of fruit enkele tientallen liters. Ook al gaat dit water niet verloren – uiteindelijk komt het meeste weer terug in de natuurlijke kringloop –, door vervuiling kan de waterkwaliteit wel achteruit gaan. En in gebieden met een tekort aan water kan het gebruik van water an sich al invloed hebben op de natuur. 

Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van de bodem. Sommige vormen van agrarisch gebruik kunnen de bodemstructuur aantasten, het waterbergend vermogen verminderen of het organische stofgehalte doen afnemen. We stimuleren bedrijven om het watergebruik te verminderen, zorgvuldig om te gaan met bodem en water en emissies van gewasbeschermingsmiddelen, mineralen en zware metalen te voorkomen. Meestal gaat het bestrijden van dit soort effecten hand in hand met het vergroten van de bodemvruchtbaarheid en, daarmee, van de gewasopbrengst.

Waterbesparing

Verderop in de voedselketen, bijvoorbeeld bij de productie van frisdranken en bier of in de keuken van restaurants, werken bedrijven aan het verminderen van het watergebruik en het nuttig hergebruiken van afvalwater. Onder de noemer ‘duurzaam watermanagement’ lukte het de Brabantse bottelarij van Coca-Cola Enterprises om het watergebruik per liter product tussen 2005 en 2013 bijna te halveren. Een van de besparende maatregelen is het spoelen van kratten met proceswater. 

De leden van Nederlandse Brouwers verminderden het watergebruik de afgelopen 25 jaar van 20 naar 6 liter per liter geproduceerd bier door efficiënter te spoelen en flesjes en fusten slimmer te vullen. Diezelfde brouwers maakten afspraken met boeren om stap voor stap het gebruik van water en gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. De Alliantie Verduurzaming Voedsel stimuleert bedrijven om zulke keteninitiatieven te starten en aan te sluiten bij internationale afspraken, zoals de uitgangspunten van het Sustainable Agriculture Initiative. Daarnaast informeren we bedrijven over mogelijkheden om de hoeveelheid afvalwater ter verminderen en er energie en nutriënten uit terug te winnen. 

Keurmerken in dit thema:

Bekijk alle keurmerken