Transport

Transport

De Alliantie Verduurzaming Voedsel stimuleert bedrijven om de effecten van agrologistiek op het milieu en de omgeving terug te dringen.  

Optimale transportmix 

We eten steeds gevarieerder en halen ons voedsel van over de hele wereld. Transport van voedsel kost niet alleen geld,  het heeft ook effecten op het milieu (emissies van CO2 en fijnstof) en op de omgeving (geluidsoverlast, verkeersdrukte). Vervoer per vliegtuig kost meer energie dan per schip of vrachtwagen. Toch is wat van ver komt niet per se slechter voor het milieu. Zo worden Marokkaanse sperziebonen in de volle grond verbouwd en energiezuinig vervoerd, terwijl Nederlandse bonen in het voorjaar afkomstig zijn uit verwarmde kassen. Maar om transportkosten te besparen staan voedselfabrieken van oudsher wel dichtbij de teeltgebieden, zoals suikerfabrieken in West-Brabant en de aardappelverwerkers in Groningen en Drenthe. Blijkbaar ziet de optimale transportmix er voor iedere grondstof en voor ieder product weer anders uit. De Alliantie Verduurzaming Voedsel vindt het dan ook belangrijk dat bedrijven goed communiceren over hun keuzes en prestaties en dat de discussie over duurzaam transport plaatsvindt op basis van feiten en cijfers over de gehele keten. 

Agrologistiek samen met andere thema’s 

Voor bedrijven kan het voordelig zijn om over te schakelen van transport over de weg naar transport over water. Dat is niet alleen goedkoper, maar levert ook duurzaamheidsvoordelen op: minder energiegebruik en minder overlast op de wegen. Ook gaat de efficiëntie omhoog door het laadvolume en laadoppervlakte van schepen en vrachtwagens optimaal te benutten en alleen het hoogst noodzakelijke te vervoeren: geen aanhangende grond bij de aardappelen, bijvoorbeeld. FrieslandCampina brengt geen melk naar Azië, maar maakt er eerst poeder van of bouwt een fabriek dichtbij dit afzetgebied. En door concentraat in plaats van sinaasappels te importeren uit Brazilië, voorkom je dat enorme hoeveelheden water de Atlantische Oceaan oversteken. 

De Alliantie Verduurzaming Voedsel stimuleert bedrijven om binnen hun eigen bedrijfsvoering, transport te optimaliseren. Bijvoorbeeld middels een zogeheten ‘Lean and Green Certificate,’ zuinige wagens, slimme samenwerking, groener woon-werk verkeer of opleiding van chauffeurs.  Van de totale impact van een product is vaak maar enkele procenten toe te schrijven aan transport. Vandaar dat de Alliantie Verduurzaming Voedsel adviseert om bij het optimaliseren van de agrologistiek ook rekening te houden met andere duurzaamheidsthema’s. Want als je door een vrachtwagen minder vol te laden wel minder voedsel verspilt, is de duurzaamheidswinst uiteindelijk misschien wel het grootst.  

Keurmerken in dit thema:

Bekijk alle keurmerken