Grondstoffen en reststromen

Grondstoffen en reststromen

De Alliantie Verduurzaming Voedsel wil verspilling in bedrijven en voedselketens terugdringen en reststromen optimaal benutten. We ondersteunen bedrijven bij het nemen van maatregelen, we zoeken naar verbeteropties in de keten en we informeren de consument.

Hoogwaardig hergebruik

Niet alles wat agrariërs telen is bruikbaar als voedsel. Denk bijvoorbeeld aan de puntjes van suikerbieten of de wortels van aardappelplanten. En van het uiteindelijk geproduceerde voedsel belandt niet alles op het bord van de consument. Per persoon gooien we per jaar enkele tientallen kilo’s voedsel weg, vooral versproducten zoals brood, groente, fruit, aardappelen en vlees. Tussen teelt en eindbestemming zijn er vele manieren om restanten van grondstoffen en voedsel te verwerken. Volgens de Ladder van Moerman kun je het beste proberen voedselverliezen te voorkomen. Verbranden of storten zijn de minst wenselijke opties voor de verwerking van etensresten. Hoogwaardig hergebruik zit tussen deze uitersten in en kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een circulaire economie (waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden). Zo kun je de niet-eetbare delen van suikerbietenplanten binnenkort gebruiken als grondstof in de farmacie of fijnchemie. Ook hoog op de ladder staan het verspreiden van onverkocht eten via voedselbanken en het hergebruiken van etensresten als veevoer.

Verbeteropties in de voedselketen

De Alliantie Verduurzaming Voedsel stimuleert bedrijven bij het verminderen en slim hergebruiken van restromen. Bedrijven kunnen dat bijvoorbeeld doen door alle stappen van hun proces, of het nu telers, fabrikanten, supermarkten, horeca-ondernemers of cateraars zijn, te analyseren en te optimaliseren. En daarover te rapporteren, zodat anderen ervan kunnen leren.

Daarnaast zoekt de Alliantie Verduurzaming Voedsel naar verbeteropties in de gehele voedselketen, onder andere in de publiek-private samenwerking CARVE. We ontwikkelen een toolbox, die bedrijven helpt om het voorkomen van voedselverspilling in te passen in de bedrijfsvoering. Dat zit hem vaak in kleine aanpassingen met moeilijk voorspelbare effecten. Zo kun je besteleenheden verkleinen om derving in de supermarkt te verminderen. We analyseren of de voordelen daarvan opwegen tegen de extra transportkilometers en het aanpassen van de productielijn. Ook houden we scherp in de gaten of we het probleem niet verplaatsen van de supermarkt naar de leverancier. Uiteindelijk willen we dat de hele keten efficiënter wordt, niet één afzonderlijk schakel. Met een zelfmonitor Voedselverspilling krijgen we vanaf 2016 beter inzicht in voedselverspilling in de keten.

Consumenten stimuleren

Verspilling gebeurt ook in huishoudens, bijvoorbeeld doordat er teveel is ingekocht, teveel is gekookt of de houdbaarheidsdatum is verstreken. Ondanks campagnes van de overheid, NGOs en de sector neemt de voedselverspilling nog niet af. We willen het consumenten makkelijker maken om hun gedrag te veranderen. Bijvoorbeeld met kleinere porties en hersluitbare verpakkingen. Ook goede voorlichting blijft belangrijk, onder meer over de interpretatie van houdbaarheidsdata (THT = ten minste houdbaar tot; TGT = te gebruiken tot) en hoe je producten het beste kunt bewaren.

Keurmerken in dit thema:

Bekijk alle keurmerken