Eerlijke handel

Eerlijke handel

De Alliantie Verduurzaming Voedsel stimuleert bedrijven om eerlijk handel te drijven en bij (internationaal) zakendoen in de gaten te houden dat leveranciers en ketenpartners in staat zijn een menswaardig bestaan op te bouwen en in hun toekomst te investeren. 

Investeren in de toekomst

Op veel plekken in de wereld zijn veel mensen aan het werk om voedsel in onze schappen en op onze borden te krijgen. Niet al deze mensen verdienen genoeg om een menswaardig bestaan op te bouwen en in hun toekomst te investeren. Verbetering van de sociale omstandigheden is mogelijk door iets te doen aan de relatie tussen werkgevers en werknemers – zie het thema arbeid – en door iets te doen aan de relatie tussen verschillende partners in de keten, zoals producenten, inkopers en afnemers. Hierover gaat het thema eerlijke handel.  Dat begint met het betalen van een eerlijke prijs, bijv. aan kleine boeren die grondstoffen produceren. Niet alleen zijn zij daardoor in staat om te voldoen aan kwaliteitseisen van inkopers, ze kunnen ook een eigen bestaan opbouwen en investeren in goede zaden en in kunstmest. De Alliantie Verduurzaming stimuleert bedrijven om alert te zijn op eerlijke handelspraktijken, mededingingsafspraken en het beschermen van mensenrechten in de keten, hoe ingewikkeld dit soms ook is.

Ketenverantwoordelijkheid

De Alliantie Verduurzaming Voedsel stimuleert dat bedrijven zich verdiepen in sociale, economische en ecologische risico’s in hun keten, en deze proberen te beperken, in samenwerking met leveranciers en afnemers. Dit kan bijvoorbeeld door eisen te stellen aan de productie van grondstoffen, of gebruik te maken van grondstofcertificering via systemen als UTZ, Fair Trade en Rainforest Alliance.  We stimuleren ondernemingen om zich te houden aan OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en internationaal zaken doen, en aan de VN Guiding Principles for Business and Human Rights. Deze en andere internationale richtlijnen moeten een level playing field creëren, zodat eerlijk handel drijven de norm wordt en ketens steeds transparanter worden. 

De Alliantie Verduurzaming Voedsel werkt samen met het Initiatief Duurzame Handel, een samenwerkingsverband van de Nederlandse overheid met bedrijven, maatschappelijke organisaties en vakbonden, dat werkt aan verduurzaming van internationale grondstofketens. IDH richt zich op internationale issues, de Alliantie richt zich vooral op Nederland en Europa. 

Keurmerken in dit thema:

Bekijk alle keurmerken