Arbeid

Arbeid

De Alliantie Verduurzaming Voedsel bevordert de zorg van bedrijven voor goede arbeidsomstandigheden in alle schakels van de voedselketen, in binnen- en buitenland.

Betrokkenheid bij duurzaamheid vergroten

Voedselproductie is arbeidsintensief. De Alliantie Verduurzaming Voedsel stimuleert bedrijven om in hun eigen zaak en in hun keten goed te letten op arbeidsomstandigheden en –voorwaarden. Wettelijk is hiervoor een hoop geregeld, maar ook daarbovenop nemen veel bedrijven aanvullende maatregelen om de veiligheid, gezondheid en werktevredenheid te optimaliseren. Door medewerkers te trainen en inspraak te geven gaat de betrokkenheid bij het duurzaamheidsbeleid er op vooruit.

Handhaving in het buitenland bevorderen

Voedselketens strekken zich uit tot in het verre buitenland. De chocoladesaus die een horecaondernemer in zijn nagerecht verwerkt, bevat ingrediënten afkomstig van een cacaoplantage in Ivoorkust. Vraagstukken op het gebied van arbeid zijn aan de orde op verschillende plekken in zulke ketens: is er sprake van kinderarbeid of gedwongen arbeid?, ontvangen arbeiders een leefbaar loon?, is er sprake van vakbondsvrijheid? Hebben arbeiders toegang tot medische zorg? De Alliantie Verduurzaming Voedsel stimuleert bedrijven om maatregelen te nemen om de arbeidsomstandigheden in het buitenland te bevorderen, samen met hun leveranciers en maatschappelijke stakeholders. En we vragen de Nederlandse overheid om haar invloed in het buitenland aan te wenden opdat wetten over mensenrechten en arbeidsomstandig-heden worden gehandhaafd. Dat kan bijvoorbeeld via ontwikkelingssamenwerking, via diplomatieke relaties en door het opleiden van lokale arbeidsinspecties.

Inkoopvoorwaarden, productkeurmerken en grondstofcertificaten

Het bevorderen van arbeidsomstandigheden in het buitenland gebeurt veelal gezamenlijk, in internationaal verband en door gebruik te maken van inkoopvoorwaarden, productkeurmerken en grondstofcertificaten. Zo hanteren alle supermarkten de BSCI standard voor producten uit risicogebieden, zoals Afrika, Zuid-Amerika en India. BSCI controleert de arbeidsomstandigheden bij 1400 leveranciers uit 20 landen. Ook zijn de supermarkten overeengekomen dat eind 2015 alle risicogrondstoffen, waaronder koffie, cacao, thee, palmolie en soja, 100% duurzaam moeten zijn. Bij Veneca aangesloten cateringbedrijven werken volgens de Code verantwoord marktgedrag en serveren van enkele veel genuttigde dranken vooral producten met een duurzaamheidskeurmerk. Levensmiddelenbedrijven nemen in hun inkoopvoorwaarden eisen op over arbeid en mensenrechten, afkomstig uit algemeen geldende richtlijnen en standaarden van o.a. OESO en de VN.

Keurmerken in dit thema:

Bekijk alle keurmerken