Thema's

Bedrijven uit de hele voedselketen spannen zich continu in om onderling samenhangende verbeteringen in het productieproces en de distributie van voedsel door te voeren. Duurzaam eten in absolute zin bestaat echter niet: alle productie en distributie van elk soort voedsel heeft effecten op onze omgeving, want gaat gepaard met energiegebruik, transport, gebruik van grondstoffen en verpakkingsmaterialen of watergebruik. Ook bewaren, bereiding, voedselverspilling en afvalverwerking wegen mee. Daarom is het juister om te spreken van duurzamer eten: het gaat om de verschillen, en verduurzaming heeft een procesmatige karakter, waarbij 'zo duurzaam mogelijk' het einddoel is.

Duurzamer eten wordt gedefinieerd als eten waarbij tijdens de productie, verwerking en distributie meer rekening is gehouden met milieu, dierenwelzijn, en sociale aspecten dan wettelijk verplicht is.

Deze 3 aandachtsgebieden zijn verder uitgewerkt in negen thema's (zie onder), welke zijn gekozen op basis van ervaringen met verduurzaming van zowel bedrijven, als de overheid en maatschappelijke organisaties (ngo’s). Ook hier wordt gesproken over verduurzaming, in plaats van duurzaamheid, omdat het om een continu verbeterproces gaat dat nooit ‘af’ is. 

Deze thema's vindt u op de hele website terug.