Schakels in de keten

Er gaat een hoop aan vooraf om eten uiteindelijk bij ons op het bord te krijgen. Boeren en tuinders leveren het primaire product, producenten en groothandelaren zorgen vervolgens voor verwerking en distributie. Uiteindelijk komt eten bij de consument terecht via de horeca, catering, supermarkt of speciaalzaak.

Boeren en tuinders
De Nederlandse land- en tuinbouw is bijzonder rijk geschakeerd met agrarische ondernemers verspreid over uiteenlopende dierlijke en plantaardige sectoren als akkerbouw, melkveehouderij, bollenteelt, glastuinbouw, boomteelt en varkenshouderij. Via LTO Noord, ZLTO en LLTB is het merendeel van deze boeren en tuinders vertegenwoordigd via LTO. Met hun lidmaatschap onderstrepen zij de meerwaarde van de ondernemers en werkgeversorganisatie, die hun belangen op lokaal, regio­naal, nationaal en internationaal gebied effectief behartigt.

Het samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO en LLTB vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers en maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie. Met succes: dankzij de grote bijdrage die boeren en tuinders leveren aan de economie, de werkgelegenheid, het landschap en het milieu, is de meerwaarde van de Nederlandse land- en tuinbouw onmiskenbaar.

Diervoederbedrijven
De veehouderij wordt weer mogelijk gemaakt door de diervoederindustrie die vertegenwoordigd wordt door Nevedi (De Nederlandse Vereniging voor de Diervoederindustrie). De ruim 100 aangesloten diervoederbedrijven produceren en/of leveren mengvoeders, premixen/additieven, klavermelkpoeder of vochtrijke producten aan veehouders in Nederland. Jaarlijks produceren zij ruim 12 miljoen ton mengvoer en gebruiken ongeveer 17 miljoen ton grondstoffen. Verduurzaming van deze grondstoffen is een belangrijk thema. De focus ligt op efficiënt en effectief gebruik, alternatieve bronnen en herkomsten en verantwoorde import. Alle soja en palmolie voor de NL markt wordt bijvoorbeeld door de leden duurzaam ingekocht. Soja volgens de FEFAC Soy Sourcing Guidelines en palmolie volgens RSPO. Hiermee verwerft Nevedi een voorname positie in de circulaire economie. 

Producenten
Het grootste deel van de producten die wij dagelijks eten gaat niet rechtstreeks van de boer naar ons bord. Voedsel maakt vaak een tussenstap in een fabriek. In een fabriek worden producten bijvoorbeeld ingepakt zodat ze langer houdbaar zijn. En vaak worden van verschillende ingrediënten één samengesteld product gemaakt. Deze verschillende ingrediënten kunnen afkomstig zijn uit landen over de hele wereld.

De FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) is de koepelorganisatie van bedrijven en branches in de levensmiddelenindustrie, een van de grootste industrietakken van Nederland. De Nederlandse levensmiddelenindustrie werkt al jaren actief aan de verduurzaming van productieprocessen en –ketens. Elk bedrijf levert op zijn eigen manier inspanningen om milieuprestaties, sociale omstandigheden en economische welvaart continu te verbeteren. Steeds meer bedrijven gaan over tot de integrale verankering van verduurzaming in hun dagelijkse bedrijfsvoering: van verduurzaming in de fabriek (zoals energie- en waterbesparing en grondstofefficiëntie), tot verantwoord inkoopbeleid van grondstoffen, tot duurzaam verpakken en transport.

(Groot) handel en distributie
Het lijkt soms de gewoonste zaak van de wereld: de schappen in de supermarkt zijn altijd gevuld, in de kroeg komt altijd bier uit de tap. En, iedereen kan er op rekenen dat hetgeen ze vandaag kopen, volgende week ook te krijgen is. Achter de schermen wordt er echter non-stop aan gewerkt om al ons voedsel op tijd op de juiste plaats te krijgen. Groente en fruit bijvoorbeeld moeten rijp en vers in het schap van de winkel liggen, dat vraagt om slimme timing.

Nederland is wereldwijd een koploper op het gebied van efficiënte distributie systemen. Efficiënte distributie vindt plaats in eigen land bij bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels. In de internationale handel speelt Nederlandse een belangrijke rol als doorvoerhaven voor voedsel en voedselgrondstoffen.

Catering
Cateringorganisaties leveren eten en drinken aan grote groepen mensen. De lunch in de restaurants van grotere bedrijven of overheidsinstellingen bijvoorbeeld. Of het eten aan boord van een vliegtuig. Cateringorganisaties worden ook vaak ingehuurd voor de verzorging van het eten en drinken bij bijzondere gelegenheden. Een groot feest midden in een weiland, of een receptie op een oud zeiljacht. 

Veneca behartigt de economische en sociale belangen van de leden en de sector catering als zodanig. De kracht van de branchevereniging ligt in de onderlinge samenwerking op actuele thema’s. Bij Veneca zijn landelijk opererende contractcateringorganisaties aangesloten, die samen 90% van de markt vertegenwoordigen en ruim 2 miljoen maaltijden per dag verzorgen. Deze contractcateraars verzorgen de restauratieve diensten bij bedrijven, onderwijs, overheid, instellingen en luchtvaartmaatschappijen (inflightcatering).

Horeca
Een deel van ons voedsel nemen we tot ons in horecagelegenheden. In de horeca komt gezelligheid samen met eten en drinken. Sfeer, smaak en ook betaalbaarheid spelen natuurlijk een belangrijke rol, maar er wordt door steeds meer mensen ook veel waarde gehecht aan de verduurzaming van eten en drinken.

Nederlandse hotels, restaurants, fastservicebedrijven en cafés ontvangen gezamenlijk per week meer dan 10 miljoen gasten en ons land telt meer dan 40.000 horecabedrijven. De horeca biedt ruim 288.000 mensen werkgelegenheid De horeca speelt daarnaast in veel gevallen een belangrijke rol in de levendigheid van steden en dorpen.

Supermarkten
Het grootste deel van het voedsel wat wij Nederlanders consumeren kopen we in supermarkten. Van de boodschappen maken we dan thuis een lekkere maaltijd. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel  (CBL) behartigt de belangen van de supermarktbranche en food servicebedrijven in Nederland. Er zijn 27 organisaties bij het CBL aangesloten. De levensmiddelenhandel draagt voor ruim 10% bij aan het Bruto Nationaal Product. De branche biedt werkgelegenheid aan ruim 300.000 mensen en is daarmee één van de grootste werkgevers van Nederland. Dagelijks doen vier miljoen consumenten hun boodschappen in de ruim 4300 supermarkten die het CBL vertegenwoordigt.