Organisatie Alliantie

Stuurgroep Alliantie Verduurzaming Voedsel

Aalt Dijkhuizen, voorzitter
Marc Jansen (namens CBL)
Rob Bongenaar (namens KHN)
Kees van Heesbeen (namens ZLTO)
Philip den Ouden (namens FNLI)
Teun Verheij (namens Veneca)
Henk Flipsen (namens Nevedi)
Adviseur namens het ministerie van Economische Zaken: Rob van Brouwershaven