Weidezuivel

Weidezuivel geeft aan dat de melk afkomstig is van koeien die in de wei hebben gelopen. Vanaf het najaar 2012 is Stichting Weidegang verantwoordelijk voor de uitgifte van het logo en de borging van weidezuivel en zal een onafhankelijke, geaccrediteerde instelling controleren op weidegang bij de deelnemende bedrijven. De norm die daarbij gehanteerd wordt: het gedurende ten minste honderdtwintig (120) dagen per kalenderjaar, gedurende ten minste zes (6) uur per dag weiden van alle melkgevende koeien op een bedrijf. Om in aanmerking te komen voor het Weidemelklogo moet de melk daarnaast gescheiden worden opgehaald en verwerkt.

Gerelateerde thema's: Dierenwelzijn en -gezondheid, Transport Naar vorige pagina