Stichting Super Supermarkt Keurmerk

Met het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) laten zelfstandige ondernemers zien dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen, lokaal betrokken zijn en duurzaamheid hoog op de agenda hebben staan.

Gerelateerde thema's: Eerlijke handel, Water en bodem, Grondstoffen en reststromen, Dierenwelzijn en -gezondheid, Energie, Transport, Emissies naar de lucht, Arbeid Naar vorige pagina