Scharrelvlees

De Nederlandse overheidsinstelling PVE (productschap vee, vlees en eieren) heeft samen met de instelling PROduCERT regels opgesteld om de certificering scharrelvlees en het bijbehorende keurmerk te verkrijgen. PROduCERT controleert en certificeert veehouders, slagers en bedrijven die dit keurmerk willen ontvangen. Zij moeten voldoen aan zeer strenge eisen en worden meerdere keren per jaar gecontroleerd.

De belangrijkste regels voor het keurmerk scharrelvlees zijn de volgende:

  • De dieren hebben voldoende ruimte om te bewegen en te spelen. 
  • Ze worden dan ook niet apart in een hokje gezet maar leven in groepen samen. 
  • Er is altijd een ligplaats waar altijd vers stro ligt. 
  • Bovendien hebben scharrelvarkens altijd de mogelijkheid om naar buiten te gaan. 
  • Het voer voldoet aan speciale eisen, dus zonder groeibevorderaars en antibiotica. 
  • Er wordt altijd met respect met de dieren omgegaan. 

www.scharrelvlees.nl
www.producert.nl

Gerelateerde thema's: Dierenwelzijn en -gezondheid Naar vorige pagina