RTRS (duurzame soja)

Round Table on Responsible Soy (RTRS) heeft criteria opgesteld waaraan duurzame soja moet voldoen.

RTRS kent 5 basisprincipes:

1. Naleven van alle lokale en nationale wetten;
2. Zorgen voor verantwoorde werkomstandigheden, zoals een verbod op dwang- en kinderarbeid, gebruik van beschermende kleding, minimaal wettelijk minimumloon;
3. Goede relatie met lokale gemeenschappen door het vermijden of oplossen van conflicten over landgebruik en een goede klachtenafhandelingsprocedure;
4. Goede omgang met natuurlijke omgeving, inclusief behoud van gebieden met grote natuurwaarde, aandacht voor biodiversiteit op het bedrijf, goed afvalbeleid. De soja is afkomstig van velden die uiterlijk in 2006 in gebruik genomen zijn;
5. Goede landbouwpraktijken, inclusief verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, aandacht voor bodemkwaliteit en watermanagement, tegengaan van erosie.

Gerelateerde thema's: Water en bodem, Biodiversiteit, Eerlijke handel, Arbeid Naar vorige pagina