MVO Prestatieladder

De MVO Prestatieladder is een meetinstrument om duurzame ontwikkeling van een bedrijf of instelling objectief aantoonbaar te maken. Het niveau van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van een bedrijf wordt in de volle breedte, dus op alle MVO thema’s,  gemeten.

Een officiële certificeringsinstelling beoordeelt de MVO prestaties van een organisatie. Er kunnen certificaten worden uitgereikt op 5 niveaus. Voor de opstap Niveaus-1 en 2 is dit een eenjarig certificaat met als doel om te ontwikkelen en het 3 jarig MVO certificaat Niveau-3 te behalen. Indien Niveau-3, het algemeen haalbare voor de bedrijfstak is behaald kan het bedrijf of de organisatie de duurzame ontwikkeling in praktijk voortzetten naar een plaats hoger op de MVO prestatieladder.

Gerelateerde thema's: Biodiversiteit, Eerlijke handel, Water en bodem, Grondstoffen en reststromen, Dierenwelzijn en -gezondheid, Energie, Transport, Emissies naar de lucht, Arbeid Naar vorige pagina