MPS-Fruit&Vegetables

MPS-Fruit&Vegetables is een certificaat dat eisen stelt op het gebied van duurzaamheid, betrouwbaarheid, hygiëne en transparantie in de groente- en fruitsector.

Bedrijven worden getest op de duurzaamheidsthema’s: gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie, water en afval. Hoe hoger de score, hoe minimaler de voetafdruk m.b.t. deze thema’s. Daarnaast worden bedrijven getest op betrouwbaarheid en hygiëne. Behaalt een bedrijf op alle thema’s de hoogste score dan krijgt hij het label Vita Certa toegekend. Bedrijven die daarnaast voor de bestrijding van ziekten en plagen uitsluitend middelen inzetten die zijn toegestaan in biologische productie komen in aanmerking voor Vita Certa Natural Protected.

Alle activiteiten van MPS zijn gericht op het stimuleren van duurzaam ondernemen in de internationale tuinbouwsector. Zo wordt de tuinbouwsector geholpen om duurzaam ondernemen op het bedrijf te implementeren.

www.my-mps.com 

Gerelateerde thema's: Water en bodem, Grondstoffen en reststromen, Energie, Emissies naar de lucht Naar vorige pagina