Milieukeur

Milieukeur is een keurmerk dat staat voor productie waarbij weinig bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt. Er wordt zuinig omgegaan met energie en water en er is aandacht voor arbeidsomstandigheden, natuurbeheer en voedselveiligheid. Voor dierlijke producten is er een Welzijnsmeetlat waarop een minimaal aantal punten behaald dient te worden om dierenwelzijn en –gezondheid te bevorderen. Producten die met het Milieukeur worden verkocht zijn bijvoorbeeld fruit, eieren, varkensvlees, aardappelen, uien, graan en groente. 

Ook andere producten dan voedingsmiddelen, zoals groene elektriciteit, autowasstraten en brandblussers, dragen het Milieukeur keurmerk. 

www.smk.nl

Gerelateerde thema's: Biodiversiteit, Arbeid Naar vorige pagina