Certificatieschema Contractcatering

Niet elk willekeurig product mag als ‘biologisch’ geclaimd worden. Hiervoor
zijn wettelijke eisen vastgesteld, die worden gecontroleerd door de stichting
Skal. Skal zelf meldt hierover: “Een landbouwproduct of voedingsmiddel mag
alleen biologisch heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften
voldoet. Om de consument te beschermen tegen fraude houdt Skal toezicht op
de naleving van deze regels. Zij doet dat door middel van inspectie, certificatie
en sancties bij overtredingen. Ongeveer 1500 landbouwbedrijven en 1300
levensmiddelenfabrikanten, importeurs en handels- en opslagbedrijven staan
onder toezicht van Skal.”

De contractcateringbranche (verenigd in Veneca) heeft  voorwaarden opgesteld wanneer zelfbereide of samengestelde producten biologisch  genoemd kunnen worden.  Er wordt aantoonbaar volgens vastgelegde en controleerbare procedures gewerkt met biologische ingrediënten (conform EU verordening 834/2007). In samenwerking met het Ministerie van  EL&I (vh LNV) zijn systeemeisen opgesteld, zodat geborgd wordt dat op de juiste gronden de claim ‘biologisch’ in de contractcatering toegepast kan worden.  De afspraken zijn opgenomen in het certificatieschema van de onafhankelijke stichting Cercat. Veneca heeft hiervoor gekozen omdat de Skal regelgeving niet van toepassing  is  op de cateringbranche als het gaat om zelfbereide producten

www.cercat.nl

Gerelateerde thema's: Biodiversiteit, Water en bodem, Dierenwelzijn en -gezondheid Naar vorige pagina