Veelgestelde vragen

Klik op een vraag voor het antwoord

 • Wie zijn de initiatiefnemers van deze site?

  Deze website is een initiatief van de Alliantie Verduurzaming Voedsel. De Alliantie Verduurzaming Voedsel is een samenwerkingsverband tussen de koepelorganisaties van vijf verschillende bedrijfstakken:

  • boeren en tuinders (ZLTO)
  • producenten van levensmiddelen (FNLI)
  • horeca (KHN)
  • cateraars (Veneca) en
  • de supermarkten (CBL)

 • Hoe krijg ik contact met www.duurzamereten.nl?

  Mail naar info@verduurzamingvoedsel.nl. 

  Of neem direct contact op met één van de ketenschakels van de Alliantie: LTO, FNLI, CBL, KHN of Veneca.

  Let op: als u direct contact wenst met één van de ondernemingen die informatie op deze website heeft geplaatst, dan kunt u dat doen via de betreffende bedrijfspagina.

 • Doen bedrijven die niet zijn opgenomen in deze database niets aan duurzaamheid?

  De database op deze website bevat informatie van veel Nederlandse bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzamer eten. Er zijn echter ook tal van bedrijven die aan verduurzaming van ons voedsel werken, maar die zich (nog) niet hebben aangemeld voor deze database. Deelname aan de database is vrijwillig.

 • Waarom lees ik niets over het thema gezondheid?

  Het thema 'gezondheid' kan als een belangrijk onderdeel van verduurzaming beschouwd worden en veel Nederlandse bedrijven zijn ook actief bezig met verbeterslagen op dit gebied. Deze website is echter uitsluitend gericht op aspecten omtrent dierenwelzijn, milieu, arbeidsomstandigheden en eerlijke handel.

 • Wie bepaalt welke informatie er is opgenomen in de database van deze site?

  De database van deze site wordt gevuld door bedrijven. Het aanleveren van informatie is vrijwillig en staat open voor alle Nederlandse bedrijven die actief zijn bij de productie, verwerking of verkoop van voedsel.

 • Wat betekent 'duurzaamheid'?

  De meest bekende omschrijving die in verband wordt gebracht met duurzaamheid dateert uit 1987 en komt uit het VN-rapport Our Common Future, ook wel het Brundtland-rapport geheten: 
  'Duurzame ontwikkeling wordt gedefinieerd als een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie, zonder beperking van de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien.'

 • Wat betekent 'verduurzaming'?

  Ondernemingen in de voedselketen willen blijvend kunnen voorzien in de groeiende behoefte aan voedsel en voedselgrondstoffen en willen tevens bijdragen aan een forse reductie van de ecologische voetafdruk van voedsel.

  Daarom werken ondernemingen in de voedselketen - individueel en door nauwe samenwerking - aan een continue, transparante en ambitieuze verbetering van hun milieuprestaties, de sociaal ethische omstandigheden en duurzame winstgevendheid. Als wereldspeler op het gebied van voedsel wil Nederland ook op het terrein van de verduurzaming van voedsel een wereldvoorbeeld zijn.

 • Wat betekent MVO?

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent dat bedrijven naast het streven naar winst (profit) ook rekening houden met het effect van hun activiteiten op het milieu (planet) en dat zij oog hebben voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het gaat er om een balans te vinden tussen people, planet en profit.

 • Wat zijn de kosten van bedrijven die willen deelnemen aan deze website?

  Er zijn geen kosten die ondernemingen aan de website moet betalen. Wel heeft u uw eigen ‘interne’ kosten die gemoeid zijn met het invullen van het format.

 • Ik wil (aanvullende) verduurzamingsinspanningen van mijn bedrijf toevoegen, kan dat?

  Ja, dat kan. Het aanleveren van informatie staat open voor alle Nederlandse bedrijven die actief zijn bij de productie, verwerking of verkoop van voedsel. Om uw gegevens toe te voegen aan de database van deze site gaat u naar Mijn bedrijf aanmelden.