Definitie verduurzaming voedsel

De Alliantie Verduurzaming Voedsel hanteert de volgende definitie voor verduurzaming van de voedselketen:

Ondernemingen in de voedselketen willen blijvend kunnen voorzien in de groeiende behoefte aan voedsel en voedselgrondstoffen en willen tevens bijdragen aan een forse reductie van de ecologische voetafdruk van voedsel.

Daarom werken ondernemingen in de voedselketen - individueel en door nauwe samenwerking - aan een continue, transparante en ambitieuze verbetering van hun milieuprestaties, de sociaal ethische omstandigheden en duurzame winstgevendheid. Als wereldspeler op het gebied van voedsel wil Nederland ook op het terrein van de verduurzaming van voedsel een wereldvoorbeeld zijn.