CBL

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel is de belangenbehartiger en spreekbuis van supermarkten en foodservice bedrijven in Nederland. Thema’s waaraan het CBL werkt zijn wetgeving, voedselveiligheid, arbeidsmarkt, bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid.

Om het thema duurzaamheid gezamenlijk op te pakken heeft het CBL een duurzaamheidsagenda opgesteld. Door elk jaar nieuwe thema’s op deze agenda te zetten, draagt de supermarktbranche pro-actief bij aan de wensen van de samenleving.

Via www.passievoorfood.nl kunnen consumenten op een duidelijke en leuke manier kennis nemen van allerlei ontwikkelingen die betrekking hebben op duurzaamheid in de supermarktbranche. De supermarktbranche heeft een jaarlijkse omzet van ruim 31 miljard euro en biedt werkgelegenheid aan 250.000 mensen.

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
Postbus 262
Telefoon 070-376200
Email: info@cbl.nl