Agenda verduurzaming voedsel 2017-2020

Samen met het ministerie van Economische Zaken heeft de Alliantie een ambitieuze agenda opgesteld om de duurzame “bodem” onder de alle voedselproductie- en distributieketens te verhogen. Het beoogde resultaat is dat al het voedsel dat via supermarkten, restaurants en cateraars aan consumenten wordt aangeboden, op steeds duurzamere wijze wordt geproduceerd en gedistribueerd.

De focus in de agenda ligt op:

Verduurzaming van een specifieke grondstofketen: de vleesketen.
Uiterlijk in 2020 wordt er in Nederland alleen nog varkens- en pluimveevlees verkocht dat voor de aspecten mens, dier en milieu op een algemeen geaccepteerd, hoger duurzaamheidsniveau is geproduceerd. Samenwerking is cruciaal om het einddoel te behalen. Alle partijen moeten hierbij hun verantwoordelijk nemen.

Een specifiek verduurzamingsthema: reststromen.
In 2020 is sprake van optimale verwaarding van reststromen, met daarbij de overheidsambitie van 20% reductie van voedselverspilling ten opzichte van 2010 in acht nemend. Doel is om de omvang van reststromen significant te beperken door middel van een hogere grondstof- en  ketenefficiëntie.

Een doorsnijdend aandachtspunt: communicatie en transparantie.
Doel is dat het maatschappelijk debat over verduurzaming gevoerd wordt op basis van rationaliteit. Daarbij is het belangrijk dat bedrijven inzicht geven in de inspanningen die zij leveren voor verduurzaming. DuurzamerEten.nl is hiervoor het centrale communicatieplatform. Ook ambieert de Alliantie dat meetbare, geharmoniseerde methoden voor product- en organisatie-footprinting steeds breder in gebruik worden genomen.

Download hier de agenda.