Over deze website

Deze website is een initiatief van de Alliantie Verduurzaming Voedsel en bevat informatie over inspanningen die Nederlandse bedrijven nemen voor verduurzaming van de productie- en distributiemethoden van ons voedsel. Nederlandse bedrijven die actief zijn bij de productie, verwerking of verkoop van voedsel kunnen de website verrijken door informatie aan te dragen over hun verduurzamingsinspanningen en -resultaten.

Binnen de Alliantie is afgesproken dat verduurzaming van voedsel op basis van de huidige inzichten gericht is op drie aandachtsgebieden, namelijk

  • het verminderen van milieubelasting en afval,
  • het vergroten van dierenwelzijn,
  • het bevorderen van eerlijke handel. 

Deze 3 aandachtsgebieden zijn verder uitgewerkt in 9 thema’s: water & bodem, energie, emissies naar de lucht zoals broeikasgassen, transport, reststromen, biodiversiteit, arbeid, eerlijke handel en ten slotte dierenwelzijn en -gezondheid.

De informatie op deze website is gerangschikt op drie niveaus:

1. Per sector (schakel uit de keten). Bijvoorbeeld: wat doen supermarkten aan verduurzaming?

2. Per bedrijf. 

3. Tot slot is alle informatie ook ingedeeld per thema. Zo kunt u bijvoorbeeld zoeken op het thema energie of eerlijke handel.