IDH en Alliantie Verduurzaming Voedsel tekenen intentieverklaring

20 december 2013

De Alliantie Verduurzaming Voedsel en IDH (Initiatief Duurzame Handel) werken samen aan structurele verduurzaming in de Nederlandse grondstof- en productieketens. Daartoe tekenden zij op 20 december een intentieverklaring. In de intentieverklaring spreken zij af elkaar te versterken en activiteiten op elkaar af te stemmen met als doel verdere verduurzaming van de voedselketen een impuls te geven.

U vindt de tekst van de intentieverklaring hier.

Gerelateerde thema's: Water en bodem, Eerlijke handel, Grondstoffen en reststromen