Bedrijfsleven blij met gezamenlijke agenda verduurzaming voedsel

11 juli 2013 publiceerden de Alliantie Verduurzaming Voedsel en het ministerie van Economische Zaken een gezamenlijke agenda voor verduurzaming van voedselproductie- en distributie. De agenda stippelt de route uit voor een transitie naar duurzaamheid in de gehele agrifoodketen tussen nu en 2020.

In de Alliantie Verduurzaming Voedsel werken ketenpartners LTO Nederland, FNLI, CBL, KHN en Veneca samen aan de verduurzaming van de gehele agrifoodketen. Samen met het ministerie van Economische Zaken heeft de Alliantie een ambitieuze agenda opgesteld om de duurzame bodem van de gehele voedselketen te verhogen, met aandacht voor mens, dier en milieu.

Belangrijk punt op de agenda is de verduurzaming van de vleesketen. Samen met de partijen in de vleesketen en maatschappelijke organisaties wordt gewerkt aan een hogere duurzaamheidsstandaard voor pluimvee- en varkensvlees in de gehele keten. Daarbij hoort ook het stimuleren van vraag naar en aanbod van vlees met extra duurzaamheidskenmerken, zoals biologisch of scharrel. Naast vlees wordt ook gewerkt aan verdere verduurzaming van andere productketens zoals groenten en fruit.
Ander punt op de agenda is het terugdringen van voedselverspilling en het optimaal hergebruiken van reststromen. Bedrijven gaan efficiënt om met hun grondstoffen en reststromen, en kunnen met verbeterde samenwerking met leveranciers en afnemers voedselverlies nog verder terugdringen.
 
Tenslotte streven ketenpartners en het ministerie naar meer transparantie in de agrifoodketen, en een grotere zichtbaarheid van de verduurzamingsinspanningen die het bedrijfsleven levert. Bijvoorbeeld informatie over de productie en distributie van voedsel en houdbaarheidsdata.

Klik hier voor de agenda.

Gerelateerde thema's: Energie, Emissies naar de lucht, Dierenwelzijn en -gezondheid, Transport, Biodiversiteit, Water en bodem, Eerlijke handel, Grondstoffen en reststromen