Bedrijfsleven aan de slag met nieuwe ideeën in aanpak voedselverspilling

21 mei 2013 Voedselverspilling vergt blijvende aandacht door de hele voedselketen, zowel bij de consument als bij het bedrijfsleven. Dat stelde staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken vanmiddag tijdens de conferentie 'Nog Houdbaar?'. Het bedrijfsleven, verenigd in de Alliantie Verduurzaming Voedsel, is zich bewust van de urgentie en gaat samen verder met de overheid aan de slag met de inspiratie die vandaag is opgedaan. De ideeën variëren van het verpakken van brood in kleinere porties tot logistieke optimalisatie om producten eerder in het schap te krijgen. De relatie tussen bedrijven en consumenten kwam tijdens de conferentie veelvuldig aan de orde: hoe kunnen bedrijven consumenten tot in de keuken bereiken en beter luisteren naar hun behoeften?

Tijdens de conferentie ‘Nog Houdbaar?’ die georganiseerd werd door het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met de Alliantie Verduurzaming Voedsel gingen bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en de overheid op zoek naar manieren om voedselverspilling in de keten te verminderen. Een goede omgang met houdbaarheid en houdbaarheidsdata stonden hierbij centraal. Na energieke discussies over kansen, uitdagingen en knelpunten boden de aanwezigen de 10 beste ideeën aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aan.

THT- en TGT-data

Een veelgehoorde oorzaak voor voedselverspilling is een onjuiste omgang met houdbaarheidsdata. Zo interpreteren veel consumenten de Tenminste-Houdbaar-Tot (THT) datum als een indicatie van voedselveiligheid, terwijl dit de datum is tot wanneer productkwaliteit (smaak, kraak, kleur) gegarandeerd wordt. Veel producten kunnen na de THT-datum nog veilig worden gegeten. De Te-Gebruiken-Tot (TGT) datum daarentegen, gaat wel over voedselveiligheid. De conferentie deed een beroep op het bedrijfsleven om op een heldere manier over houdbaarheidsdata met consumenten te communiceren.

Monitor Voedselverspilling

Tevens presenteerde staatssecretaris Dijksma de Monitor Voedselverspilling, die Wageningen UR in opdracht van het ministerie van Economische Zaken uitvoerde. Het onderzoek beveelt aan vooral in te zetten op gedragsverandering bij consumenten, omdat zij relatief veel verspillen. Ook in de rest van de keten blijft inspanning nodig om nog efficiënter met voedselstromen om te gaan. Bovendien blijkt dat transparantie over de omvang en de oorzaken van voedselverspilling onvoldoende is. De Alliantie Verduurzaming Voedsel voert een inventarisatie uit naar voedselverspilling in de keten.

Voedselverspilling in hele keten minimaliseren

Wanneer voedsel (of de grondstoffen daarvoor) dat bedoeld was voor humane consumptie, daar niet terecht komt en ook niet hoogwaardig wordt hergebruikt[1], is sprake van voedselverspilling. Om voedselverspilling in de gehele keten te minimaliseren is het van belang dat elke ketenpartner zijn verantwoordelijkheid neemt: telers, fabrikanten, supermarkten, horeca-ondernemers, cateraars en consumenten. Bedrijven in de agrifoodketen gaan doorgaans al uiterst efficiënt om met hun grondstoffen en reststromen, uit bedrijfseconomisch oogpunt. Door middel van onder andere procesoptimalisatie, productinnovatie, planning en logistieke samenwerking zorgen zij ervoor dat zo min mogelijk verloren gaat.

Over de Alliantie Verduurzaming Voedsel

In Nederland hebben we de unieke situatie dat de agrifoodketen, van landbouw tot consumptie, zich sterk maakt voor zowel een duurzame als rendabele voedselketen. De Alliantie Verduurzaming Voedsel is een samenwerkingsverband van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) om de voedselketen te verduurzamen. Het uitgangspunt is dat bedrijven niet individueel voor een duurzame transitie in de gehele agrifoodketen kunnen zorgen, maar dat verduurzaming juist door een goede samenwerking in de keten met een actief betrokken overheid tot stand komt.

Gerelateerde thema's: Grondstoffen en reststromen