Alliantie Verduurzaming Voedsel reeds aan de slag met ordening keurmerken

Bedrijfsleven deelt zorgen ACM over duurzaamheidskeurmerken

De Alliantie Verduurzaming Voedsel deelt de zorgen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over mogelijke onduidelijkheid rondom de betekenis van duurzaamheidskeurmerken en het vertrouwen van consumenten hierin. Daarom nam de Alliantie al eerder het initiatief om te onderzoeken hoe een objectieve ordening kan worden aangebracht in de veelheid aan keurmerken op voedsel. Dit is geheel in lijn met de aanbevelingen van de ACM, die marktpartijen en brancheorganisaties oproept om samen met consumentenorganisaties het kaf van het koren te scheiden.

De Alliantie is reeds aan de slag om met de overheid, Milieu Centraal en maatschappelijke organisaties vast te stellen hoe een goed, robuust en betrouwbaar keurmerk eruit ziet. Binnenkort komt zij met een voorstel voor ordening naar buiten. Hiermee kan de consument een gefundeerde keuze maken. Ook helpt het bedrijven die hun producten willen voorzien van een keurmerk of op basis van keurmerken willen inkopen. Uit recent gemeten omzetcijfers van keurmerkproducten (2015) blijkt dat zowel consumenten als bedrijfsleven bekende en veelgebruikte verduurzamingskeurmerken, zoals het Beter Leven Keurmerk, MSC, ASC, UTZ, Rainforest Alliance, Fair Trade en Biologisch, positief beoordelen.

De Alliantie vindt het belangrijk dat keurmerken extern en objectief getoetst worden, zodat ze waarmaken wat ze beloven. Bovendien zouden keurmerken duurzaamheidseisen moeten stellen die verder gaan dan wettelijk al verplicht is, en moeten deze eisen voor bedrijven en consumenten transparant inzichtelijk zijn. Natuurlijk is het aan bedrijven en consumenten zelf of en hoe ze met keurmerken rekening willen houden en welke ze willen gebruiken. Keurmerken zijn privaat en vaak ook internationaal, waarin niet zomaar door derden ‘gesnoeid’ kan worden.

Met een zekere regelmaat laait de discussie over de betekenis, het gebruik en de toekomst van duurzaamheidskeurmerken op. Keurmerken gaan vaak over één verduurzamingsthema. De betekenis van veel keurmerken en hun bijdrage aan verduurzaming is lang niet altijd duidelijk en soms ook onderling tegenstrijdig. De Alliantie vindt het belangrijk dat bedrijven en consumenten hierin beter inzicht (kunnen) krijgen. De Alliantie werkt aan verduurzaming van voedsel langs negen thema’s. Dat is per definitie niet in één keurmerk te vatten.

Gerelateerde thema's: