Aalt Dijkhuizen voorzitter Alliantie Verduurzaming Voedsel

20 maart 2014 - Aalt Dijkhuizen is aangetreden als onafhankelijk voorzitter van de Alliantie Verduurzaming Voedsel, een samenwerkingsverband tussen ketenpartners LTO Nederland, FNLI, CBL, KHN en Veneca, dat zich inzet voor een fundamentele, duurzame transitie in de Nederlandse agrifoodketen. Als wereldspeler op het gebied van voedsel wil Nederland, ook op het terrein van de verduurzaming van voedsel, een wereldspeler zijn en blijven. Als oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van de Wageningen UR heeft Dijkhuizen jarenlange ervaring, gedegen kennis en een uitgebreid netwerk in de agrifoodsector. Dijkhuizen is bovendien boegbeeld van de Topsector Agri & Food.

Dijkhuizen: “De Alliantie heeft een integrale visie op verduurzaming, en gaat de dilemma’s en afwegingen die hiermee gepaard gaan niet uit de weg. Als voorzitter wil ik me de komende tijd inzetten om met bedrijven, maatschappelijke partners en de overheid een heldere en haalbare koers uit te zetten voor verduurzaming van productie, verwerking, distributie en bereiding van voedsel. Iedere speler gaat hier op zijn eigen manier mee om, maar alle inspanningen gezamenlijk dragen bij aan een toekomstbestendige Nederlandse agrifoodsector.”

Samen met het ministerie van Economische Zaken heeft de Alliantie een ambitieuze agenda opgesteld om de duurzame “bodem” onder de voedselproductie- en distributieketens te verhogen. Het beoogde resultaat is dat al het voedsel dat via supermarkten, restaurants en cateraars aan consumenten wordt aangeboden, op steeds duurzamere wijze wordt geproduceerd en gedistribueerd.

De focus in de agenda ligt op verduurzaming van de vleesketen; het reduceren van voedselverspilling en optimaal hergebruiken van reststromen; en transparantie en communicatie over inspanningen die bedrijven leveren voor verduurzaming. De Alliantie stimuleert bedrijven om in hun productie en inkoop doelstellingen en standaarden voor verduurzaming te hanteren. Samenwerking met leveranciers en afnemers in de keten is daarbij cruciaal: verduurzaming is een kwestie van vraag en aanbod.

Gerelateerde thema's: