YFM Academie

De YFM Academie is het jaarlijkse lesprogramma van de Youth Food Movement waarin studenten en jonge professionals uit de horeca, landbouw – en voedselsector samen nadenken en bouwen aan duurzaam voedselsysteem. De YFM Academie biedt elk jaar plek aan 25 gemotiveerde jonge mensen die zich hier actief voor willen inzetten. Via een werkopdracht zal de YFM het Platform adviseren hoe bestaande pilots van het Platform opgeschaald kunnen worden.

 

Gerelateerde thema's: Transport, Dierenwelzijn en -gezondheid, Eerlijke handel, Emissies naar de lucht, Biodiversiteit, Energie, Water en bodem, Grondstoffen en reststromen