Van koffiedrab tot oesterzwam*

In deze innovatiepilot draait het om een cradle-to-cradle toepassing: het hergebruik van koffiedrab dat wordt ingezet voor de teelt van oesterzwammen. De gehele keten is betrokken bij het project, van producent (GRO-Holland), restaurant-cateraar (La Place), tot logistiek en vervoerder (Vroegop Windig). 

Van koffiedik als afval naar ……grondstof voor paddestoelen
La Place wil verantwoord omgaan met afvalstromen in het kader van duurzaam ondernemen, maar ook volop medewerking verlenen aan vernieuwende initiatieven op dit gebied met een ‘hands-on mentaliteit’.

Bij restaurants van La Place wordt t.b.v. van dit project het koffiedik verzameld in afsluitbare plastic emmers. Deze worden door logistiek partner Vroegop mee retour genomen na het afleveren van de goederen. Deze emmers worden afgeleverd bij GRO Mushroom (GRO staat voor Green Recycled Organics) in een voormalige bollenschuur in Egmond Binnen. Hier wordt het koffiedik gebruikt voor het maken van substraat (de paddenstoelensporen worden toegevoegd). Het substraat wordt in zakken opgehangen om te incuberen (het doorgroeien van de sporen). Oesterzwammen moeten 2 tot 4 weken incuberen en Shii take 10 tot 12 weken. Na deze periode worden de zakken geopend en krijgen ze water, de paddenstoelen groeien nu na ongeveer 10 dagen. Twee weken na de 1e oogst kan er een 2e keer oogst groeien.

De paddenstoelen worden opnieuw door logistiek partner Vroegop vervoerd, ze kunnen bij het afleveren van de koffie mee retour met dezelfde wagen. Vroegop neemt deze paddenstoelen vervolgens weer mee naar de restaurants van La Place.

Waarom goedgekeurd?
Aandacht voor afval. Partners in dit project passen een innovatief proces toe, en bewerkstelligen dat er een ketenrond systeem wordt gerealiseerd dat aan vele aspecten van verduurzaming beantwoordt. Deze pilot met een cradle-to-cradle principe is een voorbeeld dat in heel veel andere sectoren kan worden toegepast, en daar zal. het Platform de komende jaren dan ook op toezien.

Indieners
GRO-Holland en La Place
www.laplace.nl en www.gro-holland.com

Gerelateerde thema's: Transport, Grondstoffen en reststromen